What do we offer?

"Think Globally, Act Locally" Comics we like, Comics we live, Comics we breathe; Comics we create!
Contact us @
noelregachuelo@gmail.com
brightbirdie@gmail.com
emmagold_man@yahoo.com
+639056434562
noelregachuelo-SKYPE
Wednesday, January 13, 2010

KOMIKS NOT DEAD! (Independent Komiks) BY KONTRASSST ART COLLECTIVE

ABOUT US:

Ano ang komiks?

Batay sa aming sariling pananaw, ang komiks ay isang napaka-
halagang uri ng pagpapamalas ng talento hindi lamang sa pag-guhit pati na rin sa pagsusulat ng mga kuwento. Ito
rin ay isang matandang uri ng libangan na kung saan ang magbabasa ay nagkakaroon ng sariling imahinasyon kung
paano niya makikita ang isang daloy ng eksena magaganap.[whew!]

Ano ang KOMIKS NOT DEAD! (Independent Komiks)?

Sa panahon ngayon, maraming nagbago sa imahe ng komiks. Nawawala na ang kilalang kulutra sa likod nito.
Ang KOMIKS NOT DEAD ay naglalayon na buhayin muli ang kultura ng komiks bilang isang hamon sa
lipunang ninakawan ng pagiging pagka-malikhain.

Mula sa apat na sulok ng silid pumutok ang isang imahinasyon na nararapat lang bigyang buhay.
Mahirap ipaliwanag kung paano namin ito naisipang simulan. Kaya gumawa na lang kami ng sarili naming komiks.

Sino ang may pakana nito?

Ang KONTRASSST ART COLLECTIVE ay isang lupon ng mga baliw na artist sa lokalidad ng Naga City na handang
sakupin ang mundo sa halangang 50 pesos...:-)joke. Isa itong loose group ng mga palaboy-laboy na artist na
gustong tumulay sa manipis na kawad sa pagitan ng pagiging malikhain at pagka-baliw :-).

INFOS:
---------------------------------------------------------------

(Heto ang mga impormasyong teknikal tungkol sa aming mga likha:)

KALASAG:BUDHI ARMOR FILES(Graphic novel)
ACTION DRAMA

Kwento at guhit ni: Redentor Patricio
red_ninja2004@yahoo.com

Si Balderama Zapata ay naging Top Secret Experiment ng Tebulat Nano Corporation
Sa kasamaang palad ay pumalpak ang eksperimento at nagi siyang isang nakakapangilabot na binhi ng siyensya at kadiliman. Babalikan niya ang madilim
na nakaraan upang mahanap ang mga kasagutan na kanyang hinaharap.

TAKIPSILIM:PROJECT GOD PROGRAM(Graphic novel)
SCI-FI ACTION THRILLER

Kwento at guhit ni: Noel Regachuelo
emmagold_man@yahoo.com

No comments:

Post a Comment